Välkommen till Svängsta Mörrumsåns dalgång!  Uppdaterad 14 04 22

Klicka här

 

      

                       Svängsta samhällsförening vill med denna hemsida visa på ett levande Svängsta

                                med god service, som en attraktiv ort för boende och företagande.

                                Hemsidan vill också vara en anslagstavla för de aktiviteter, som händer i byn

                                samt rapportera om kontakter med kommunen och myndigheter i syfte att förbättra miljön för de boende.

 

                                Vi vill också med denna hemsida berätta om vår by för att intressera turister

                                att vilja ta del av det som erbjuds i vår natursköna och historiskt intressanta miljö

 

                                Tillsammans  kan vi alla arbeta för att göra vår by attraktiv

                                        såväl för oss boende som för våra besökare!

                                        Kom gärna med förslag och synpunkter!

 

 

 

                                       

                      

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                                   

                       

                   

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                        

 

 

 

                        

 

 

 

                        

 

 

                         

                        

 

 

                       

 

 

                                                            

 

                                                                                                                         

 

 

                                                                        

                            

 

 

 

     

 

                     

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         .

                 

 

 

 

finns under fliken:

Leva i Svängsta

medlemskap: 50:-

bg 690-7042

Jaktia öppnar fredagen den 25. 4 kl. 12.00.

Samhällsföreningen hälsar dem välkomna till byn och önskar all lycka till.    

 

 

Vill du bli medlem och stödja föreningens arbete för Svängsta,

betala då in 50:- på bg 690-7042

Svängsta Samhällsförenings främsta vision sedan starten 2010 har varit att få ett levande och välkomnande centrum. Svängsta är på väg mot detta!                                                                                                                     

 

Jaktias butik i gamla Icalokalen kommer att få vårt torg att leva. ( fritidsgården är kvar) Öppning 25.4!!

 

Den missprydande sopstationen har stängts (31. januari).  Sorteringen ska numera ske vid den befintliga på Mariegården. Genom ett tätt samarbete med kommunens berörda tjänstemän och FTI har nu blivit verklighet. Våra tankar och vår förhoppning är nu att parkförvaltningen ska realisera våra drömmar om uppröjning vid ån, parkbänkar att sitta på för att kunna njuta av utsikten, en rastplats för såväl oss själva som för våra besökare. Dessutom ska vi naturligtvis också arbeta för att torget ska lysas upp av blomkrukor.

 

Till vår vision hörde också att få biblioteket nedflyttat till centrum, vilket också skulle bidra till att få ett levande centrum. Även här har det skett ett nära samarbete med kommunen och berörda nämnder, chefsbibliotekarien och KABO. Alla har ställt sig positiva till tanken och så kommer det också att bli under våren.

 

Vi har ju också fått besked om att macken, som vi alla så länge önskat, med all säkerhet kommer att öppna igen. Vi gratulerar hela familjen Jonasson med medarbetare, alla som bor här samt de turister som antingen är på besök eller på genomresa.

 

Efter påpekande från en Svängstabo om den dåliga belysningen vid övergångsställena på Holländarvägen, kontaktade vi kommunen för att påtala detta och fick då det glädjande svaret att de är igång med en översyn samt att belysning av cykelbanan mellan Brovägen och idrottsplatsen också är på gång.

 

Parkförvaltningen har genomfört önskemålet om uppröjning vid ån och den glittrande Mörrumsån, fri från alla träd, gläder alla förbipasserande. Vi vet att vi har en vacker by och nu märks det ännu tydligare.

 

 

 

 Svängsta Kultur-och Hembygdsförening, SvängstaTrädgårdsförening, Uppfinnarverkstaden och Svängsta Samhällsförening

är nu i full färd med att tillsammans planera

Svängstadagen.

Detta år blir det många nya, spännande begivenheter så skriv redan nu in

 

31. augusti kl. 11.00 - 16.00

 

OK Skogsfalken

 

Lööfs väg 6, 376 37 Svängsta

Klubbstuga, Nippelvägen 48, tel 0454 32 36 00

Hemsida: www.skogsfalken.nu

 

Träningar:

 

Måndagar  1800    Nybörjar-och ungdomsträning

                            Plats: se hemsidan

 

Tisdagar    1800    Löpträning med fastu och fika¨

                           Klubbstugan, nippelvägen 48

 

 

Torsdagar  1800    orienteringsträning

                            Plats: se hemsidan

                            Vintertid löpträning och inomhusträning i Möllegårdens skola

 

 

Tävlingar:  se hemsidan

 

 

Motionsspår

Elljusspår, 2,5 km samt gulmarkerat spår, 5 km, vid klubbstugan, Öjavad, Nippelvägen 48 

Elljusspåret är tänt till 2200. vid snö går det bra att å¨ka skidor i spåret