Välkommen till Svängsta i Mörrumsåns dalgång!  Uppdaterad 14 07 30

Klicka här

 

      

                                      Svängsta samhällsförening vill med denna hemsida visa på ett levande Svängsta

                                                       med god service, som en attraktiv ort för boende och företagande.

                                                       Hemsidan vill också vara en anslagstavla för de aktiviteter, som händer i byn

                                                       samt rapportera om kontakter med kommunen och myndigheter i syfte att

                                                       förbättra miljön för de boende.

 

                                                       Vi vill också med denna hemsida berätta om vår by för att intressera turister

                                                       att vilja ta del av det som erbjuds i vår natursköna och historiskt intressanta miljö

 

                                                      Tillsammans  kan vi alla arbeta för att göra vår by attraktiv

                                                        såväl för oss boende som för våra besökare!

                                                        Kom gärna med förslag och synpunkter!

 

 

 

 

Flamma stolt mot blåa skyar... �� 

Foto Gunvor Lagerholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                      

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                                   

                                                       

                   

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Foto Gunvor Lagerholm

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                        

 

 

 

                        

 

 

 

                        

 

 

                         

                        

 

 

                       

 

 

                                                            

 

                                                                                                                         

 

 

                                                                        

                            

 

 

 

     

 

                     

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         .

                 

 

 

 

finns under fliken:

Leva i Svängsta

medlemskap: 50:-

bg 690-7042

Svängsta Samhällsförenings främsta vision sedan starten 2010 har varit att få ett levande och välkomnande centrum. Svängsta är på väg mot detta!                                                                                                                     

 

Jaktias butik i gamla Icalokalen kommer att få vårt torg att leva. ( fritidsgården är kvar) Öppning 25.4!!

 

Den missprydande sopstationen har stängts (31. januari).  Sorteringen ska numera ske vid den befintliga på Mariegården. Genom ett tätt samarbete med kommunens berörda tjänstemän och FTI har flytten nu blivit verklighet. Våra tankar och vår förhoppning är nu att parkförvaltningen ska realisera våra drömmar om uppröjning vid ån, parkbänkar att sitta på för att kunna njuta av utsikten vid Mörrumsån, en rastplats för såväl oss själva som för våra besökare. Dessutom ska vi naturligtvis också arbeta för att torget ska lysas upp av blomkrukor.

 

Till vår vision hörde också att få biblioteket nedflyttat till centrum, vilket också skulle bidra till att få ett levande centrum. Även här har det skett ett nära samarbete med kommunen och berörda nämnder, chefsbibliotekarien och KABO. Alla har ställt sig positiva till tanken och så kommer det också att bli under våren.

 

Vi har ju också fått besked om att macken, som vi alla så länge önskat, med all säkerhet kommer att öppna igen. Vi gratulerar hela familjen Jonasson med medarbetare, alla som bor här samt de turister som antingen är på besök eller på genomresa.

 

Efter påpekande från en Svängstabo om den dåliga belysningen vid övergångsställena på Holländarvägen, kontaktade vi kommunen för att påtala detta och fick då det glädjande svaret att de är igång med en översyn samt att belysning av cykelbanan mellan Brovägen och idrottsplatsen också är på gång.

 

Parkförvaltningen har genomfört önskemålet om uppröjning vid ån och den glittrande Mörrumsån, fri från alla träd, gläder nu  alla förbipasserande. Vi vet att vi har en vacker by och nu märks det ännu tydligare. Nu finns där också en bänk.

 

 

 Svängsta Kultur-och Hembygdsförening, SvängstaTrädgårdsförening, Uppfinnarverkstaden och Svängsta Samhällsförening

är nu i full färd med att tillsammans planera

Svängstadagen, 31 augusti, kl. 1100-1600

 

Detta år blir det många nya, spännande begivenheter .

 

 

 

 

ABU-museet, Svängsta

Öppettider under sommaren 2014

30 juni tom 9 augusti

Måndag-fredag klockan13.00-16.00

Lördag klockan 10.00-13.30

 

En mycket sevärd och välgjord film om ABU-Garcia finns på You-Tube

For Life-The story of ABU-Garcia

.

OK Skogsfalken

 

Lööfs väg 6, 376 37 Svängsta

Klubbstuga, Nippelvägen 48, tel 0454 32 36 00

Hemsida: www.skogsfalken.nu

 

Träningar:

 

Måndagar  1800    Nybörjar-och ungdomsträning

                            Plats: se hemsidan

 

Tisdagar    1800    Löpträning med fastu och fika¨

                           Klubbstugan, nippelvägen 48

 

 

Torsdagar  1800    orienteringsträning

                            Plats: se hemsidan

                            Vintertid löpträning och inomhusträning i Möllegårdens skola

 

 

Tävlingar:  se hemsidan

 

 

Motionsspår

Elljusspår, 2,5 km samt gulmarkerat spår, 5 km, vid klubbstugan, Öjavad, Nippelvägen 48 

Elljusspåret är tänt till 2200. vid snö går det bra att å¨ka skidor i spåret

 

 

 

 

 

Vill du bli medlem och stödja föreningens arbete för Svängsta,

betala då in 50:- på bg 690-7042

 

 

Den vackra Hundsjön, belägen inne i Svängsta har nu av Miljöförbundet fått godkänt som badsjö. Den tidigare höga halten av E-colibakterier fick kommunen att inte längre vilja ha ansvaret för sjön, eftersom den inte ansågs ha tjänligt vatten. Samhällsföreningen har nu krattat ut sand, rensat upp samt, det viktigaste, tagit kontakt med Miljöförbundet, som efter tagna vattenprover givit besked om att värdet i sjön ligger på 350 cfu/100 ml och att den övre gränsen är 1000 cfu/100 ml

På grund av att många fåglar matas vid sjön är dock förekomsten av Enterkocker, de bakterier som härrör från fåglarna,  något för hög, 450 mot 350, men dessa är absolut inte farliga. Man bör dock undvika att bada, då man har öppna sår. Samhällsföreningen ska sätta upp skyltar med uppmaningen att i stället för i Hundsjön mata fåglarna i ån.

 

Så nu kan vi frimodigt bada och njuta av den natursköna  Hundsjön!